Privātuma politika

Privātuma politika

SIA “Spelta” produktu tirdzniecības nodrošināšanas ietvaros tiek veiktas vairākas personas datu apstrādes. Šī informācija ir sagatavota, lai informētu mūsu veikala preču potenciālos pircējus par veiktajām personas datu apstrādēm.

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Spelta”, adrese: Valmieras nov., Mazsalacas pag., "Tīrumnieki", LV-4215, tālrunis: 29182030, elektroniskā pasta adrese: profession@inbox.lv.

Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: profession@inbox.lv.

Veikals darbojas tirdzniecības platformā Shopify. Piekrītot Privātuma politikai, lietotājs ir informēts un piekrīt Shopify Sīkdatņu politikai  https://www.shopify.com/legal/privacy

Jūsu personas datu apstrādes mērķis:

 • maksājumu informācijas apstrāde, lai nodrošinātu interneta veikala pakalpojumus;
 • dažādu problēmu situāciju risināšana, kas saistīta ar maksājumiem;
 • riska un krāpšanas novēršana;
 • informatīvu paziņojumu nosūtīšana elektroniskajā pastā pārdošanas veicināšanai un lojalitātes stiprināšanai;
 • palīdzība mārketingā, reklāmā vai citās komunikācijās.

Veicot personas datu apstrādi atbilstoši norādītajam mērķim, tiks apstrādāta Jūsu adrese, iesniegtā elektroniskā pasta adrese, vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir līguma izpilde (maksājuma apstrāde par sniegto pakalpojumu), juridiskā pienākuma izpilde (organizējot grāmatvedību uzņēmumā) un pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošana, risinot problēmu situācijas (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b), c) un f) apakšpunkti, Grāmatvedības likums, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums).

Personas datu iespējamie saņēmēji:

 • SIA “Spelta” (piekrišanas saņemšana, apstrāde, paziņojuma nosūtīšana);
 • Pārziņa sadarbības partneris (e-komercijas pakalpojuma nodrošinātājs);
 • Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (tīmekļa vietnes uzturētājs, paziņojumu nosūtīšanas risinājuma uzturētājs, elektroniskā pasta uzturētājs).

Jūsu personas dati tiks glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai. Piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā, nosūtot piekrišanas atsaukumu no reģistrētā e-pasta uz e-pastu: profession@inbox.lv, taču tas neietekmēs to apstrādes darbību likumību, kas tika veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā.

Jūsu veikto maksājumu informācija tiks glabāta 5 gadus.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 • iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

Šādos gadījumos veikals nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par veikala un/vai trešo pušu precēm un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) veikals veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar lietotāja piekrišanu.

Lietotāja piekrišanu veikala un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot, autorizējoties vai sniedzot datus veikala pakalpojumu pieteikšanas formās, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formās.

Lietotāja dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • izdarot attiecīgu atzīmi veikala vietnē;
 • nosūtot e-pastu uz adresi: profession@inbox.lv;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), lietotājs piekrīt, ka veikals var ar viņu sazināties sakarā ar lietotāja sniegto novērtējumu, izmantojot lietotāja atstāto kontaktinformāciju vai nepabeigto pirkuma grozu sagatavošanai iesniegto informāciju.

Veikals izmanto sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas savā tīmekļa vietnē un sniedzot savus pakalpojumus. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā mēs izmantojam šīs tehnoloģijas, sīkfailu sarakstu, ko ievietojam, kad mēs nodrošinām veikala darbību, un paskaidrojumu par to, kā varat atteikties no noteiktiem sīkfailiem, lūdzu, skatiet mūsu sīkdatņu politiku. Gadījumā, ja neesat piekritis sīkdatņu apstrādei, skatiet sīkdatņu politiku personām, kas nav piekritušas sīkdatņu apstrādei.